اطلاعیه شرکت گاز آذربایجان‌شرقی
اطلاعیه شرکت گاز آذربایجان‌شرقی
آرمان تبریز-بدین وسیله به اطلاع کلیه ذی نفعان محترم شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اعم از متقاضیان، مشترکان، پیمانکاران و سایر مشتریان خارجی و داخلی سازمان می رساند سرپرست محترم این شرکت از ساعت 09:00 الی 11:00 روزهای #سه‌شنبه هرهفته از طریق دیدار چهره به چهره و در قالب برنامه #دیدار_عمومی به استماع، دریافت و بررسی پیشنهادات و شکایات می‌پردازند.

آرمان تبریز-بدین وسیله به اطلاع کلیه ذی نفعان محترم شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اعم از متقاضیان، مشترکان، پیمانکاران و سایر مشتریان خارجی و داخلی سازمان می رساند سرپرست محترم این شرکت از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ روزهای #سه‌شنبه هرهفته از طریق دیدار چهره به چهره و در قالب برنامه #دیدار_عمومی به استماع، دریافت و بررسی پیشنهادات و شکایات می‌پردازند.

شماره تلفن هماهنگی تعیین وقت دیدار: ۳۴۴۹۶۴۲۹

سامانه ارتباط مستقیم با سرپرست شرکت گاز استان:
nigc-eazar.ir

👈سایر کانال های ارتباطی با شرکت گاز استان:

شماره تلفن ۱۹۴: سامانه امداد مکانیزه (حوادث، اتفاقات، دریافت مشاوره فنی و ایمنی)

شماره تلفن گویای ۲۱۹۴: صدور و پرداخت صورتحساب گاز مصرفی

شماره تلفن گویای ۳۱۹۴: ارتباطات مردمی و رسیدگی به شکایات

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۷۱۳۷۱
شماره تلفن ارتباطات مردمی: ۳۴۴۹۶۴۴۱

روابط عمومی
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی