نشست کمیته مراکز آموزش عالی تحقق شعار سال در دانشگاه تبریز
نشست کمیته مراکز آموزش عالی تحقق شعار سال در دانشگاه تبریز
آرمان تبریز-نشست کمیته مراکز آموزش عالی تحقق شعار سال («تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین») با حضور معاونان و مدیران پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مدیران برخی مراکز تحقیقاتی و فناوری استان آذربایجان شرقی در راستای تحقق شعار سال به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ این جلسه بیشتر به منظور ارائه و ارزیابی راهکارهای عملیاتی تحقق شعار سال («تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین») با حضور معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مدیران برخی مراکز تحقیقاتی و فناوری استان آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز برگزار شد.

دکتر جلال شیری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز این نشست را در راستای ادامه جلسه ستاد دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی استان آذربایجان شرقی به ارائه و ارزیابی راهکارهای عملیاتی تحقق شعار سال («تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین») توصیف نمود وافزود: در این جلسه ضمن هماهنگی در خصوص نحوه فعالیت دانشگاه ها، پتانسیل ها و برنامه های هریک از دانشگاه ها ارائه و مورد بررسی قرار می ­گیرد تا مطالب بعد از جمع بندی به جلسه ستاد مسقر در استانداری ارسال گردد.

 در ادامه جلسه معاونان و مدیران پژوهش و فناوری حاضر در جلسه به ارائه توانمندی ها و برنامه های مدّ نظر دانشگاه متبوع خود در راستای تحقق اهداف کمیته پرداختند.

شایان ذکر است؛ پیرو بیانات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۴۰۱و نامگذاری این سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» جهت تحقق شعار سال در استانداری آذربایجانشرقی، ۴ کمیته (مراکز آموزش عالی، صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و فناوری اطلاعات) تشکیل شده که دبیرخانه کمیته مراکز آموزش عالی، در دانشگاه تبریز مستقر شده است و در راستای تحقق شعار سال یک سری وظایف و مصوبه های به کمیته مراکز آموزش عالی، واگذار شده است که این نشست به همین منظور برای بررسی، برنامه ریزی و ارزیابی راهکارهای عملیاتی تحقق شعار سال تشکیل شده است