با حضور مدیران اقتصادی استان انجام شد: تبیین طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها برای اصحاب رسانه
با حضور مدیران اقتصادی استان انجام شد: تبیین طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها برای اصحاب رسانه
آرمان تبریز-مدیران اقتصادی آذربایجان‌ شرقی در نشست صمیمی با اصحاب رسانه و مدیران و خبرنگاران رسانه‌های استان، ضمن تبیین ابعاد مختلف طرح طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، به سوالات آنان پاسخ دادند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این نشست که در خانه فرهنگ تبریز برگزار شد، مدیران اقتصادی آذربایجان شرقی پس از تشریح و توضیح طرح مردمی سازی یارانه ها و برشمردن نقاط قوت و ضعف، راهکارهای ارتقای اجرای بهتر آن را بررسی کردند.

در این نشست صمیمی و تخصصی که حدود سه ساعت به طول کشید خبرنگاران نیز به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص طرح یادشده پرداختند و نقطه نظرات مبتنی بر تجربیات اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای خود را بیان کردند.

شرکت کنندگان در این نشست همگی به اتفاق معتقد بودند که باید با اجرای درست این طرح، منزلت مردم و ارتقای وضعیت معیشتی آنان مورد توجه قرار گیرد.