توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز انجام می شود؛ عملیات اجرایی باکس گذاری مهرانه رود در مراحل نهایی تبریز
توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز انجام می شود؛ عملیات اجرایی باکس گذاری مهرانه رود در مراحل نهایی تبریز
آرمان تبریز-روند عملیات اجرائی باکس گذاری مهرانه رود در مسیر پل سبزی کاران که از پروژه های فرامنطقه ای در حال اجرا توسط منطقه ۲ تبریز بشمار می رود، به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.

آرمان تبریز-روند عملیات اجرائی باکس گذاری مهرانه رود در مسیر پل سبزی کاران که از پروژه های فرامنطقه ای در حال اجرا توسط منطقه ۲ تبریز بشمار می رود، به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.

به گزارش خبرگار ما؛ این پروژه به طول ۲۷۰ متر در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۴ قرار داشته و تاکنون مراحل لایروبی و خاکبرداری آن بطور کامل به اتمام رسیده و عملیات باکس گذاری نیز با پیشرفت ۹۵ درصدی خود به قسمت های نهایی خود نزدیک است.

هدف از باکس گذاری مهرانه رود جلوگیری از سرریز آب های سطحی به معابر، ممانعت از سرریز آب های حاصل از بارش به طرفین کانال و مسیر پرتردد استاد شهریار و برای هدایت صحیح سیلاب ها عنوان کرد.

هزینه اجرایی این پروژه را ۲۰ میلیارد ریال بوده و لازم به ذکر است لایروبی این مسیل به طول ۷۰۰ متر از جمله ی طولانی ترین مسیل های لایروبی شده محسوب می شود