شهردار تبریز: امکان بدنه‌سازی خوبی در شهرداری منطقه ۴ وجود دارد
شهردار تبریز: امکان بدنه‌سازی خوبی در شهرداری منطقه ۴ وجود دارد
آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: شهرداران ناحیه اگر به خوبی توجیه شوند، خواهند توانست فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق را شناسایی کنند.

آرمان تبریز-شهردار تبریز گفت: شهرداران ناحیه اگر به خوبی توجیه شوند، خواهند توانست فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق را شناسایی کنند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ یعقوب هوشیار در جلسه جمع‌بندی مشکلات شهرداری منطقه ۴ که با حضور معاونان شهردار و مدیران منطقه برگزار شد، اظهار کرد: مناطقی که کم‌برخوردار نامیده می شوند، پتانسیل های زیادی دارند اما گاهی از این موضوع غافل می‌شویم.
وی افزود: منطقه ۴ امکان بدنه سازی خوبی دارد که هم می‌تواند منبع درآمد بلندمدت باشد و هم فرصت زیادی برای ایجاد ارزش‌افزوده در این منطقه وجود دارد.
شهردار تبریز تصریح کرد: بیشترین اراضی خالی شهر در مناطق ۴ و ۶ است و ما باید با تشکیل کمیته‌های مختلف و احصای آنها، به سمت استفاده بهینه از این اراضی حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: تملک خانه‌پارک ستارخان باید سرعت یافته و برای جلسه بعد حداقل ۱۰ مورد که می‌تواند منبع درآمد برای شهرداری باشد، معرفی شود.