گرامی داشت هفته سلامت با شعار سلامت ما، سیاره ما درسازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز
گرامی داشت هفته سلامت با شعار سلامت ما، سیاره ما درسازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز
خبرگزاری آریا-گرامی داشت هفته سلامت با شعار سلامت ما، سیاره ما و بررسی اهمیت نقش مردم، مسئولین و سمن ها در حفاظت از محیط زیست و کاهش هرچه بیشتر مخاطرات زیست محیطی در سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز برگزارشد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در هفته سلامت با توجه به اهمیت نقش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در امر سلامت محیط زیست بازدیدی از امکانات، تجهیزات و اقدامات این سازمان صورت گرفت.
این بازدید با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار تبریز،رئیس بهداشت محیط استان، رئیس بهداشت محیط شهرستان تبریز، اعضای کارگروه مدیریت پسماند و معاونین سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز انجام گردید.
بازدید از سایت توزین و انتقال پسماند، شستشوی مکانیزه باکس های پسماند، پاکسازی و شستشوی خودروهای حمل پسماند، بازدید از مرکز دفن مهندسی و بهداشتی شهرداری تبریز و بزرگترین پروژه زیست محیطی کشور در حوزه مدیریت پسماند از جمله ی اهم کارهایی است که توسط مقامات و مسئولین نام برده بدان ها پرداخته شد.
حبیبه هراتی معاون طرح و برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در پایان این بازدید ها از حضور تمامی مسئولین تقدیر و تشکر کرد و گفت : با در نظر گرفتن همکاری ها و هماهنگی های موجود در بین مسئولین زیربط روزهای پاک‌تری را برای تبریز پیش بینی میکنیم و برای رسیدن به تبریز آرمانی از هیچ تلاشی مضایقه نخواهیم کرد.