افشاگری وزارت دفاع روسیه درباره بایدن
افشاگری وزارت دفاع روسیه درباره بایدن
آرمان تبریز-وزارت دفاع روسیه گفته است که بایدن بر برنامه بیولوژیکی نظامی آمریکا در اوکراین نظارت داشت.

آرمان تبریز-وزارت دفاع روسیه گفته است که بایدن بر برنامه بیولوژیکی نظامی آمریکا در اوکراین نظارت داشت.
به گزارش اسپوتنیک، ایگوز کریلوف، رئیس ارتش پدافند تشعشعات، شیمیایی و بیولوژیکی نیروهای مسلح روسیه گفت: بایدن بر کار اجرای برنامه بیولوژیکی نظامی آمریکا در اوکراین نظارت داشت.

این ژنرال خاطرنشان کرد: ” ایدئولوژیست‌های فعالیت بیولوژیکی نظامی آمریکا در اوکراین، رهبران حزب دموکرات هستند.”

به گفته وی، در ابتدا پایگاه قانونی برای حمایت مالی تحقیقات به طور مستقیم از بودجه فدرال ایجاد شد. برای این کار تحت ضمانت‌های دولتی از سازمان‌های تحقیقاتی غیر دولتی تحت کنترل حزب دموکرات استفاده شد.

بدین ترتیب رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما در سال ۲۰۰۵ توافق شراکتی با اوکراین برای آغاز اجرای برنامه نظامی بیولوژیکی در محدوده کشور منعقد کرد.

رئیس جمهور کنونی آمریکا جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهور در دوره اوباما فعالیت های برنامه بیولوژیکی نظامی را هماهنگ می کرد و در کلاهبرداری مالی در اوکراین دست داشت.