اسماعیل چمنی، عضو ائتلاف «اتاقی برای فردا» در انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی تبریز
اسماعیل چمنی، عضو ائتلاف «اتاقی برای فردا» در انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی تبریز
آرمان تبریز- اسماعیل چمنی، عضو ائتلاف «اتاقی برای فردا» در انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی تبریز در مصاحبه با خبرنگاران گفت ؛اقتصاد ضمن نیاز به تجربه به جوانان پرانرژی هم نیاز دارد. با احترام به پیشکسوتان، باید قبول کنیم که آینده اقتصاد مملکت و استان متعلق به جوانان است. در ائتلاف اتاقی برای فردا شاهد حضور جوانان متخصص هستیم و این روند امیدوارکننده است.

آرمان تبریز- اسماعیل چمنی، عضو ائتلاف «اتاقی برای فردا» در انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی تبریز در مصاحبه با خبرنگاران گفت ؛اقتصاد ضمن نیاز به تجربه به جوانان پرانرژی هم نیاز دارد. با احترام به پیشکسوتان، باید قبول کنیم که آینده اقتصاد مملکت و استان متعلق به جوانان است. در ائتلاف اتاقی برای فردا شاهد حضور جوانان متخصص هستیم و این روند امیدوارکننده است.