افزایش ۲ درصدی مراجعین مراکز معاینه فنی
افزایش ۲ درصدی مراجعین مراکز معاینه فنی
آرمان تبریز: تعداد خودروهای مراجعه کننده به مراکز شش گانه معاینه فنی شهرداری تبریز ۲ درصد افزایش داشته و تنها ۳۰ درصد به علت نقص فنی موفق به اخذ گواهی معاینه فنی در مراجعه اول نشده اند.
به گزارش آرمان تبریز، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۴۱۸۴۱ دستگاه خودروی سبک به مراکز شش گانه معاینه فنی شهرداری تبریز مراجعه کردند که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
از آمار اعلامی ۱۹۸۷۶۸ دستگاه خودرو مربوط به مراجعات اول می باشد. با نگاهی آماری به سال ۱۴۰۰، نقص مربوط به آلایندگی ۲۸۰۲۸، تست ترمز ۱۷۳۶۴، کمک فنر ۱۶۸۴۴، انحراف محور ۳۵۴۰ و وضعیت ظاهری ۱۶۸۴۴، از عمده نقایص خودروهای مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی بود که توسط مراکز شناسایی و جهت اخذ معاینه فنی توسط راکبین آن رفع ایراد شده است و در مجموع حدود ۳۰ درصد از خودروها به علت نقص فنی موفق به اخذ گواهی معاینه فنی در مراجعه اول نشده اند.