اجرای طرح آمارگیری نیروی کار در آذربایجان‌شرقی همزمان با کل کشور
اجرای طرح آمارگیری نیروی کار در آذربایجان‌شرقی همزمان با کل کشور
آرمان تبریز: معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی از آغاز اجرای طرح آمارگیری نیروی کار در استان همزمان با کل کشور خبر داد.

به گزارش آرمان تبریز، امید یامی  در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: اشتغال و بیکاری از جمله موضوع‌های اساسی اقتصاد هر کشوری است به گونه‌ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع تلقی می‌شود.
وی افزود: نرخ بیکاری یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و استان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: طرح آمارگیری نیروی کار با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن اجرا می‌شود.
یامی ابراز داشت: این طرح از طریق “برآورد شاخص‌های فصلی و سالانه نیروی کار در سطح کل کشور” ، “برآورد تعداد سالانه در سطح کل کشور و استان‌ها”، “برآورد تغییرات فصلی و سالانه شاخص های نیروی کار در سطح کل کشور و استان‌ها” و “برآورد تغییرات سالانه‌ی شاخص‌های نیروی کار در سطح استان‌ها” تامین می‌شود.
وی توضیح داد: این طرح در سومین هفته کامل ماه دوم هر فصل به مدت پانزده روز همزمان با سایر استان‌ها با مراجعه به خانوارهای شهری و روستایی در نمونه‌هایی از جامعه هدف و شناسایی افراد ۱۵ ساله و بیشتر و تکمیل پرسشنامه طرح طبق تعاریف و مفاهیم در هفته مرجع آن صورت می‌گیرد و مجددا به این خانوارها در فصول بعدی برای برآورد تغییرات صورت گرفته، مراجعه می‌شود.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: اجرای فصل بهار این طرح از ۱۷ اردیبهشت ماه با مراجعه به نمونه‌های این جامعه هدف شامل ۱۹۰ خوشه شهری و روستایی ۱۲ خانواری و اعضای این خانوارها طبق تعریف شروع خواهد شد.
یامی خاطرنشان ساخت: نتایج این طرح بصورت فصلی و سالانه در قالب شاخص‌های عمده بازار کار جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، شامل “نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری و سایر شاخص‌های نیروی کار” از طرف مرکز آمار ایران منتشر می‌شود.