رفع تداخل بیش از ۴۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و ملی شهرستان ورزقان
رفع تداخل بیش از ۴۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و ملی شهرستان ورزقان
آرمان تبریز--مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزقان از رفع تداخل بیش از 43هزار و 713 هکتار از اراضی کشاورزی و ملی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مهندس سعید پورحیدر در گفتگو با خبرنگاران گفت: تاکنون از مجموع ۱۸ پلاک نقشه برداری شده به منظور رفع تداخلات، تعداد ۱۸ پلاک در کمیسیون رفع تداخلات استان بررسی و تصویب شده لذا در این راستا ۴ هزار و ۸۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی رفع تداخل شده و به عنوان اراضی اشخاص لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح رفع تداخل اقدامی برای کاهش نگرانی بهره برداران و به نفع اراضی ملی و کشاورزان است ادامه داد: رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی در اولویت کارهای اجرایی این مدیریت قرار دارد و در طی سالجاری تاکنون تعداد ۴۵ پلاک با مساحت کل ۱۳۵هزار و ۲۰۰هکتار با شرکت مشاور نقشه برداری عقد قرارداد گردیده که جلسه کارگروه رفع تداخلات شهرستان بطور مرتب تشکیل و این مدیریت با حداکثر توان کار را پیش خواهد برد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان ادامه داد: در راستای ساماندهی اراضی و پیگیری برای صدور اسناد مالکیت زمین های کشاورزان، باید تداخل اراضی کشاورزی با اراضی ملی مطابق قانون و آیین نامه، منحصراً از طریق کمیسیون رفع تداخلات حل و فصل شود.
مهندس پورحیدر تاکید کرد: قانون در ماده ۵۴ رفع موانع تولید رقابت پذیر تاکید دارد که وزارت جهادکشاورزی با همکاری اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک نسبت به رفع تداخل و اجرای قوانین و مقررات موازی در پلاکهای اراضی در سطح کشور اقدام کند، که با اجرای این امر نسبت به تثبیت مالکیت دولت در عرصه‌های منابع ملی و دولتی و همچنین صدور اسناد کشاورزی برای کشاورزان و تولیدکنندگان اقدام می‌شود.
وی در پایان از همکاری ادارات منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک و اداره دارایی و امور مالیاتی از بابت حضور در جلسات کارگروه رفع تداخلات شهرستان و تلاش برای رفع موانع تولیدکنندگان بخش کشاورزی تشکر و قدردانی نمود.