صدورابلاغ شهردار تبریز برای ادارات کل بازرسی و نوسازی و تحول اداری
صدورابلاغ شهردار تبریز برای ادارات کل بازرسی و نوسازی و تحول اداری
آرمان تبریز-شهردار تبریز طی احکام جداگانه‌ای سرپرست اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیایی و همچنین اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز را منصوب کرد.

آرمان تبریز-شهردار تبریز طی احکام جداگانه‌ای سرپرست اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیایی و همچنین اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛بر همین اساس یعقوب انصاری به عنوان سرپرست اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز انتصاب و از زحمات ایران‌نژاد قدردانی شد.

همچنین داود باغی با حفظ سمت مدیرکل حقوقی شهرداری، به عنوان سرپرست اداره کل بازرسی شهرداری تبریز انتخاب شد و از زحمات بهمن الهی قدردانی شد.

شهردار تبریز همچنین در حکم جداگانه‌ای مهدی خلیل‌زاده را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کرد.