نیروی انتظامی زمینه ارتقای خدمات شایسته را برای شهروندان فراهم می‌کند
نیروی انتظامی زمینه ارتقای خدمات شایسته را برای شهروندان فراهم می‌کند
آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: توسعه جوامع انسانی جز با ایجاد امنیت و آرامش میسر نمی‌شود لزوم حضور نیروی انتظامی ایجاد کننده نظم و امنیت بوده و در برخورد با برهم زنندگان نظم اجتماعی مؤثر است.

آرمان تبریز-مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گفت: توسعه جوامع انسانی جز با ایجاد امنیت و آرامش میسر نمی‌شود لزوم حضور نیروی انتظامی ایجاد کننده نظم و امنیت بوده و در برخورد با برهم زنندگان نظم اجتماعی مؤثر است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛اصغر آدی بیگ در جلسه تقدیر از فرمانده نیروی انتظامی تبریز به جهت ساماندهی خودروهای مسافرکش در مسیر دروازه به زیر پل کابلی، اظهار کرد: با اجرای طرح پارک سوار در زیر پل کابلی و هدایت خودروهای بین شهری و مسافران محترم برون شهری اهر، ورزقان، هشترود، هریس و… برای تامین آرامش بیشتر برای شهروندان و مسافران وهمچنین ایجاد نظم و قانون مداری نیاز به حضور نیروی انتظامی داریم.

وی ادامه داد: حضور نیروی انتظامی زمینه ارتقای خدمات شایسته و مطلوب را برای شهروندان فراهم می آورد و خوشبخانه در پیشبرد این طرح، تعامل وهمکاری بین سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز و نیروی انتظامی به شکل بسیار مطلوبی صورت گرفت .

عملکرد پلیس و شهرداری، لازم و ملزم یکدیگر است

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز اظهار کرد: توسعه مطلوب شهر با وجود شاخص امنیت، بهتر محقق می‌شود و مجموعه مدیریت شهرداری، آمادگی همکاری و افزایش تعاملات را در این زمینه دارد.

در این جلسه فرمانده انتظامی تبریز نیز با اشاره به اینکه شهرداری در بسترسازی فضای شهر و ایجاد زیرساخت ها برای کاهش جرایم نقش اساسی دارد، گفت: تعامل شهرداری با پلیس، زمینه ارتقای خدمات شایسته و مطلوب را برای شهروندان فراهم می آورد.

وی افزود: عملکرد پلیس و شهرداری، لازم و ملزم یکدیگر بوده و هدف هر دو، برقراری نظم و آرامش در شهر است.