مسیرگشایی ۲۴ متری فرشته جنوبی امکان تردد از اتوبان پاسداران به بارنج و کوی ولی‌عصر فراهم می کند
مسیرگشایی ۲۴ متری فرشته جنوبی امکان تردد از اتوبان پاسداران به بارنج و کوی ولی‌عصر فراهم می کند
آرمان تبریز-با شروع فاز نهایی مسیرگشایی ۲۴ متری فرشته جنوبی، تردد از اتوبان پاسداران به بارنج و کوی ولی عصر ممکن می شود.

آرمان تبریز-با شروع فاز نهایی مسیرگشایی ۲۴ متری فرشته جنوبی، تردد از اتوبان پاسداران به بارنج و کوی ولی عصر ممکن می شود.

به گزارش خبرنگار ما ؛شهردار منطقه ۵ تبریز از اجرای فاز نهایی مسیرگشایی ۲۴ متری فرشته جنوبی خبر داد و گفت : با بهره برداری از این مسیرگشایی تردد از اتوبان پاسداران به بارنج و کوی ولی عصر (عج) میسر می شود.

میر علی اصغر نساج افزود: برای عملیات عمرانی این مسیرگشایی بالغ بر۴۰ میلیارد ریال هزینه می شود.

وی همچنین گفت: پوشش کانال واقع در مسیر جزیی از این پروژه است.

نساج در این رابطه اظهار داشت: در فاز جدید این پروژه خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی و روسازی، جدول گذاری، احداث آبرو و منهول های جمع آوری آبهای سطحی اجرا خواهد شد.

شهردار منطقه ۵ تبریز گفت : با توجه به اختلاف ارتفاع موجود بین کانال و خیابان فرشته اولین مرحله این پروژه خاکریزی، تسطیح و رگلاژدر محل کانال خواهد بود.

نساج در ادامه با بیان اینکه با بهره برداری از این مسیر گشایی اتوبان پاسداران به کوی فرشته وبارنج متصل می شود، افزود : با پایان حجم وسیعی از پوشش کانال مرحله نصب دال‌های بتنی شروع می شود.

وی همچنین اظهار داشت: پس از پوشش کانال واقع در مسیر به طول ۵۵۰ متر زیرسازی و آسفالت ریزی این مسیر شروع می شود.

نساج عمده هدف از پوشش این کانال را ارتقای استانداردهای زیست محیطی برشمرد و گفت : ۲۴ متری فرشته جنوبی در دوفاز با ۱۵۰۰ متر طول اتوبان پاسداران را به بارنج متصل می کند.

گفتنی است این پروژه با همکاری سازمان عمران شهرداری تبریز اجرا می شود.