واردات خودروی دست دوم خارجی بازار را تا حدودی سامان می‌دهد
واردات خودروی دست دوم خارجی بازار را تا حدودی سامان می‌دهد
آرمان تبریز-نماینده ادوار در مجلس گفت: واردات خودروی دست دوم خارجی با در نظر گرفتن ضوابط خاص بازار را تا حدودی سامان می‌دهد.

آرمان تبریز-نماینده ادوار در مجلس گفت: واردات خودروی دست دوم خارجی با در نظر گرفتن ضوابط خاص بازار را تا حدودی سامان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ما،سید موید حسینی صدر با اشاره به راهکارهای لازم برای ساماندهی بازار خودرو، گفت: کنترل قیمت خودرو امکان‌پذیر است اما تحقق این امر به دو مولفه نیاز دارد؛ در مرحله نخست باید کنترل تمام موارد به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود و از این وزارتخانه انتظار پاسخگویی داشت در حال حاضر وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک و قدرت‌های سایه در این حوزه سیاست‌گذاری می کنند.

نماینده دوره ادوار با بیان اینکه جوسازی رسانه‌ها در قیمت خودرو اثرگذار است، افزود: در حال حاضر قیمت گذاری خودرو از مدیریت فنی خارج شده است برای حل مشکلات موجود نباید از خودرو استفاده ابزاری کرد.

وی با اشاره به دومین راهکار برای کاهش قیمت خودرو، اظهار کرد: در صورتی که خودروی دست دوم خارجی با در نظر گرفتن ضوابط خاصی وارد کشور شود می توان بازار را تا حدودی سامان دهد.

خودروهای خارجی با در نظر گرفتن معیارهای خاص وارد کشور کرد

حسینی صدر خاطرنشان کرد: می توان خودروهای دست دوم خارجی را با در نظر گرفتن معیارهای خاص و چارچوب استاندارد وارد کشور کرد اما برای اجرای این سیاست باید مواردی را در نظر گرفت؛ عوارض واردات با یورو پرداخت شود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند با منابع حاصل از تعرفه واردات، قطعات موردنیاز خودروسازان را وارد کشور کند.

گمرک با وزارت صمت همکاری ندارد

نماینده ادوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هیچ کشوری فرمول ثابتی برای اداره بازار و اقتصاد در نظر گرفته نمی شود و این سیاست ها با تغییر امواج جامعه تغییر می کند نمی توان در حال حاضر که دشمن اتاق فکر دارد سیاست ثابتی را در نظر گرفت ما نیز باید لحظه‌ای تصمیم گرفته و اختیار مدیران را افزایش دهیم.

گمرک با وزارت صمت همکاری ندارد

حسینی صدر با بیان اینکه گمرک با وزارت صمت همکاری ندارد، تصریح کرد: گمرک باید کمتر از ۲۴ ساعت به درخواست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ دهد. برای عبور از گردنه تحریم بدون اینکه مشکلی در تامین قطعات و تولید خودرو داشته باشیم باید گمرک آرایش متناسب با جنگ اقتصادی به خود گیرد.

  • منبع خبر : خانه ملت