تحقق همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز
تحقق همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز
آرمان تبریز-سازمان مدیریت پسماند و دانشگاه تبریز در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و استفاده از پتانسیل های علمی دانشگاه تبریز و شرکتهای دانش‌بنیان زیر نظر آن مجموعه دست همکاری دادند.

آرمان تبریز-سازمان مدیریت پسماند و دانشگاه تبریز در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و استفاده از پتانسیل های علمی دانشگاه تبریز و شرکتهای دانش‌بنیان زیر نظر آن مجموعه دست همکاری دادند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛انجام همکاری های مشترک با زمینه استفاده از خدمات مشاوره‌ای، تحقیقاتی و فعالیت های مرتبط با اهداف و انجام همکاری‌های لازم فی مابین و معرفی شرکت های دانش بنیان در زمینه مدیریت پسماند از جمله اهداف تفاهم نامه امضا شده بین سازمان مدیریت پسماند و دانشگاه تبریز است.
لازم به ذکر است این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال اعتبار داشته و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است.
برگزاری رویدادهای مشترک و استارتاپی، تشکیل کمیته تخصصی مشترک مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز جهت پیشبرد اهداف تفاهمنامه، ایجاد حلقه ارتباطی بین دانشگاه و سازمان مدیریت پسماند، ایجاد بستر لازم برای حضور شرکت‌های دانش بنیان در سازمان و بلعکس، استفاده از آزمایشگاهها، کارگاهها و تجهیزات طرفین در چهارچوب قوانین مصوب درون سازمانی، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک و ایجاد بستر لازم جهت حضور در نمایشگاه‌ها برای طرفین و استفاده از ظرفیت دفتر مالکیت فکری برای سازمان مدیریت پسماند از جمله موارد ذکر شده در این تفاهمنامه می باشد.