سازمان مدیریت پسماند به دنبال حل چالش های شهر است
سازمان مدیریت پسماند به دنبال حل چالش های شهر است
آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در جلسه کمیسیون خدمات شهری گفت : سازمان مدیریت پسماند به دنبال حل چالش های شهر است و این مهم عملی نمی‌شود مگر با همکاری معاونت های خدمات شهری شهرداری های مناطق دهگانه تبریز.

آرمان تبریز-مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در جلسه کمیسیون خدمات شهری گفت : سازمان مدیریت پسماند به دنبال حل چالش های شهر است و این مهم عملی نمی‌شود مگر با همکاری معاونت های خدمات شهری شهرداری های مناطق دهگانه تبریز.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛یونس فاتح تصریح کرد : خدمات شهری در خط مقدم جبهه خدمت رسانی به شهروندان فهیم تبریزی است و در راستای بهبود این خدمت رسانی ها، سازمان برای سال آینده در حال تدوین برنامه ای جامع و کامل است که در این راه باید از نقطه نظرات تک تک معاونین خدمات شهری استفاده کنیم.
دهقان معاون خدمات شهری شهرداری منطقه چهار تبریز در این نشست ابراز داشت : با سیستماتیک کردن خدمات می‌توان هم در رفع آلودگی شهر و هم در خدمت رسانی به شهروندان گام های خوبی برداشت.
وی همچنین طرح هایی از قبیل ایجاد ایستگاه‌های دیگر برای توزین و انتقال پسماند، مشخص کردن ساعتی برای جمع‌آوری شبانه پسماندها و تداوم توزیع کیسه زباله های مخصوص خودرو را در این جلسه ارائه کرد.
غیور معاون خدمات شهری شهرداری منطقه سه تبریز نیز افزود : اگر طرح هایی همچون جمع آوری شبانه پسماندهای شهری، افزایش تعداد جاروب های مکانیزه و همچنین افزایش ایستگاههای توزین و انتقال پسماند اجرا شود مبحث صیانت از بیت المال نیز در آن حوزه عملی تر خواهد شد.
جعفری معاون خدمات شهری شهرداری منطقه پنج در خصوص جمع آوری شبانه پسماند های شهری خاطر نشان کرد : برای این امر باید زیر ساخت هایی آماده شود که به عنوان مثال اطلاع رسانی یکی از آنهاست.
جعفری همچنین پیشنهاد کرد که در ماه اول اجرای این طرح را می‌توان از مجتمع‌های مسکونی آغاز کرد و بعد از آمادگی و بستر سازی این طرح را در کل شهر اجرایی کرد.
فاتح در آخر در خصوص موارد مطروحه ابراز داشت : سازمان مدیریت پسماند در خصوص رعایت عناصر شش گانه در قانون مدیریت پسماند مسئول هست و از طرفی ناظر شهرداری بر نحوه عملکرد معاونت های خدمات شهری مناطق شهرداریست.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند های شهرداری تبریز درباره دفترچه خدمات پیمان افزود: دفترچه خدمات پیمان مواردی دارد که باید بازنگری شده و اصلاحاتی در آن انجام گیرد.
فاتح در خصوص طرح شبانه جمع آوری پسماندهای شهری نیز اضافه کرد : طرح شبانه برای سازمان مدیریت پسماند اصول خواهد بود و در برنامه های سازمانی هست بایستی به صورت دو طرفه اقدام شود و موضوع جمع‌آوری شبانه پسماندها باید به گفتمان و مطالبه گری تبدیل شود.
یونس فاتح با بیان اینکه خرید جاروب های مکانیزه انشالله در آینده ای نه چندان دور انجام خواهد شد.
وی افزود:سرلوحه ما خدمت به شهر و شهروندان است و باید سازمان مدیریت پسماند و معاونت‌های خدمات شهری مناطق شهرداری دست به دست هم داده تا بتوانیم تا حد توان شهر را آباد کنیم.