تداوم خدمات فضای سبز در شهرداری منطقه ۶ تبریز
تداوم خدمات فضای سبز در شهرداری منطقه ۶ تبریز
آرمان تبریز-آیتم های فضای سبز در شهرداری منطقه۶ تبریز اجرا شد.

آرمان تبریز-آیتم های فضای سبز در شهرداری منطقه۶ تبریز اجرا شد.

به گزارش خبرنگار ما درتبریز، آیتم های فضای سبز در سطح حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز با اجرا ی سرزنی چمن، دفع علف های هرز، خاکبرداری و … انجام شد.

بر اساس این گزارش، عملیات آیتم های فضای سبز به همت تلاشگران خدمات شهری شهرداری منطقه ۶ تبریز در جهت زیبایی بصری و آسایش شهروندان اجرا شد.