معاون قضایی دادستان کل کشور: تمام قوه قضائیه دادستان و فریادرس استغاثه کنندگان است
معاون قضایی دادستان کل کشور: تمام قوه قضائیه دادستان و فریادرس استغاثه کنندگان است
آرمان تبریز-معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصادی مقاومتی قوه قضاییه گفت: تمام قوه قضائیه دادستان و فریادرس همه استغاثه کنندگان بوده و همه مردم چشمشان به اقدامات و حرکات ما است.

آرمان تبریز-معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصادی مقاومتی قوه قضاییه گفت: تمام قوه قضائیه دادستان و فریادرس همه استغاثه کنندگان بوده و همه مردم چشمشان به اقدامات و حرکات ما است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، سعید عمرانی در نشستی با دادستان های شهرستان های آذربایجان شرقی با بیان اینکه قضاوت بالاترین شان حاکمیت است، اظهار داشت: منصب قضاوت در کنار مبارزه با مفاسد، اجرای عدالت و رساندن حق به حق دار بر اساس استدلال های قانونی است.

وی افزود: به عنوان دادستانی همه مردم چشمشان به اقدامات و حرکات ما بوده و تمام قوه قضائیه داد، ستان و فریادرس همه استغاثه کنندگان است.

معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصادی مقاومتی قوه قضاییه ادامه داد: جایگاه قضاوت در دیدگاه مردم منتصب به امیرمومنان علی (ع) بوده و باید حرمت این جایگاه را حفظ کنیم چرا که همه مردم از ما انتظار دارند و مسئولیت سنگینی بر عهده ما است.

وی در ادامه با تاکید بر رعایت کرامت انسانی ارباب رجوع ولو اینکه مجرم باشد، خاطرنشان کرد: رعایت کرامت انسانی افراد یکی از اولویت های اساسی در جایگاه قضاوت است هرچند رعایت کرامت انسانی مانع از اجرای قانون نیست.

عمرانی اضافه کرد: وقتی ارباب رجوع به ما مراجعه میکند چه مجرم باشد و چه خانواده یک فرد مجرم باید اخلاق دینی را در رفتار خود با آنها رعایت کنیم.