تجمع در جلفا در اعتراض به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
تجمع در جلفا در اعتراض به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
آرمان تبریز-تولیدکنندگان و صاحبان صنعت در جلفا با تجمع در ورودی فاز‌های صنعتی بر قانون جدید اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعتراض خود را اعلام کردند

آرمان تبریز-تولیدکنندگان و صاحبان صنعت در جلفا با تجمع در ورودی فاز‌های صنعتی بر قانون جدید اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اعتراض خود را اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛تجمع در جلفا در اعتراض به اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزودهبه گزارش ​خبرنگار ما در تبریز؛ به موجب بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از ۱۰ دی ماه سال ۱۴۰۰ امسال مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.