پیمانکاران سه پروژه جدید عمرانی با ۴۴۳ میلیارد ریال در ارس مشخص شدند
پیمانکاران سه پروژه جدید عمرانی با ۴۴۳ میلیارد ریال در ارس مشخص شدند
آرمان تبریز-دبیر کمیسیون معاملات سازمان منطقه آزاد ارس از انتخاب پیمانکاران سه پروژه عمرانی جدید در این منطقه خبر داد.

آرمان تبریز-دبیر کمیسیون معاملات سازمان منطقه آزاد ارس از انتخاب پیمانکاران سه پروژه عمرانی جدید در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ رضا سبحانی گفت: پیمانکاران پروژه های تکمیل کارهای باقیمانده جاده در دست احداث جلفا-مرند از کیلومتر ۳۸۰+۱۱ الی ۰۲۵+۲۲ با مبلغ ۲۶۸ میلیارد ریال، احداث سوله های صنعتی دو-چهار-هشت واحدی در سایت ۴۰هکتاری با مبلغ ۱۰۳ میلیارد و ۴۰۶ میلیون ریال و اجرای باند محور جلفا-مرند از کیلومتر ۰۰+۳۰ الی ۰۰+۳۴ با مبلغ  ۷۱ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال مشخص شدند.