آذربایجان شرقی با ۱۴۳٫۲ درصد تحقق، رتبه دوم توسعه گلخانه ها در کشور
آذربایجان شرقی با ۱۴۳٫۲ درصد تحقق، رتبه دوم توسعه گلخانه ها در کشور
آرمان تبریز-معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از کسب رتبه دوم این استان در طرح توسعه گلخانه های کشور در 9 ماهه نخست سالجاری خبر داد.

آرمان تبریز-معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از کسب رتبه دوم این استان در طرح توسعه گلخانه های کشور در ۹ ماهه نخست سالجاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛مهندس علی رخ افروز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تا پایان آذرماه از ۳ هزار و ۵۲ هکتار برنامه توسعه گلخانه ها در کشور، یکهزار و ۸۱ هکتار انواع گلخانه های تجاری، گلخانه های کوچک مقیاس و سازه های فنی و سبک، با میزان تحقق ۳۵٫۴ درصد توسعه یافته است گفت: استان آذربایجان شرقی از ۱۱۵ هکتار سطح برنامه توسعه گلخانه ها با سطح پیشرفت ۱۶۴٫۷۳ هکتار موفق به تحقق ۱۴۳٫۲ درصدی این طرح شده است که با توجه به سطح پیشرفت و درصد پیشرفت در رتبه دوم کشوری قرار دارد.
وی افزود: از این میزان تحقق، ۱۶۳٫۶۶ هکتار مربوط به ۶۰ طرح توسعه گلخانه های تجاری و ۱٫۰۷ هکتار مربوط به ۲۱ طرح توسعه گلخانه های کوچک مقیاس می باشد که در مجموع ۸۱ طرح با سطح ۱۶۴٫۷۳ هکتار تحقق یافته است.
معاون بهبود تولبدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه از یکهزار و ۸۱ هکتار سطح توسعه گلخانه ها در کشور در ۹ ماهه نخست سالجاری ۶۰۹ هکتار معادل ۵۶ درصد به صورت خود اجرایی و با سرمایه شخصی و ۴۷۲ هکتار معادل ۴۴ درصد با استفاده از تسهیلات بانکی بوده است گفت: از این میزان ، ۹۵۱ هکتار مربوط به توسعه گلخانه تجاری، ۳۱ هکتار توسعه گلخانه کوچک مقیاس و ۹۹ هکتار توسعه سازه های فنی سبک یا سایه بان بوده است.