تدوین برنامه جامعه توسعه گردشگری شهر تبریز با همکاری میراث‌فرهنگی و سازمان فرهنگی شهرداری
تدوین برنامه جامعه توسعه گردشگری شهر تبریز با همکاری میراث‌فرهنگی و سازمان فرهنگی شهرداری
آرمان تبریز-معاون گردشگری آذربایجان شرقی از تدوین برنامه جامعه توسعه گردشگری شهر تبریز با همکاری میراث‌فرهنگی و سازمان فرهنگی شهرداری خبر داد.

آرمان تبریز-معاون گردشگری آذربایجان شرقی از تدوین برنامه جامعه توسعه گردشگری شهر تبریز با همکاری میراث‌فرهنگی و سازمان فرهنگی شهرداری خبر داد.

به‌گزارش خبرنگارما در تبریز؛ علیرضا بایرام زاده روز سه‌شنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰، با سرپرست اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون گردشگری آذربایجان شرقی در این دیدار بررسی ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی در راستای توسعه گردشگری شهر تبریز را از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: «در این راستا با همفکری اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز، اهداف توسعه گردشگری شهر تبریز بر اساس چند محور موردمطالعه قرار خواهد گرفت.»

او در ادامه گفت: «ازجمله محورهای موردمطالعه در این راستا می‌توان به تعریف رویدادهای ملی و بین‌المللی بر اساس تقویم رویدادی برای سال ۱۴۰۱، هدایت و استفاده بهینه از موزه‌های در اختیار شهرداری تبریز، تعریف ۷ مسیر گردشگری و بررسی و ایجاد امکانات لازم برای مسیرهای مذکور، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات گردشگری هوشمند، انجام مطالعات برندینگ گردشگری تبریز اشاره کرد.»

بایرام زاده اظهار داشت: « بسترسازی و تسهیل گری برای جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها، حفظ و احیا بافت تاریخی تبریز، استفاده از عناوین ملی و جهانی تبریز همچون شهر جهانی فرش، فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ، حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری و توسعه شبکه پیاده راهی به‌هم‌پیوسته از دیگر محورهای مطالعاتی و اجرایی خواهد بود که با همکاری اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز پیش خواهیم برد.»