۲۷۹ ​​هزار نفر در آذربایجان شرقی از صندوق های دولتی مستمری بازنشستگی می گیرند
۲۷۹ ​​هزار نفر در آذربایجان شرقی از صندوق های دولتی مستمری بازنشستگی می گیرند
آرمان تبریز- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: بیش از 173 هزار نفر در سطح استان از صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند.

آرمان تبریز- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۱۷۳ هزار نفر در سطح استان از صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ میراحد حسینی در جلسه ای که با حضور عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با کارگزاران صندوق در شهرستان تبریز برگزار شد، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: صندوق‌ها، نقش موثر و کلیدی در توسعه همه جانبه کشورمان داشته و دارند.

وی، از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان یکی از سه صندوق‌ بزرگ زیرمجموعه وزارتخانه نام برد و افزود: این صندوق نسبت به ده سال پیش، بسیار بزرگ شده است به طوری که هم اکنون تنها در آذربایجان‌شرقی بیش از ۱۸۰ هزار نفر تحت پوشش و حدود ۱۷ هزار خانوار مستمری بگیر دارد.

حسینی، با آرزوی توفیق برای مهندس رازانی عضو هیات مدیره جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان اظهار امیدواری کرد؛ ایشان در مسئولیت جدیدی که عهده دار شده‌اند نیز همچون مسئولیت‌های قبلی منشاء خیر و تحول بودند.