اجرای طرح دیواره سبز در ارتفاعات مشرف به تبادل امام علی(ع) در تقاطع اتوبان جنوبی و شمالی تبریز
اجرای طرح دیواره سبز در ارتفاعات مشرف به تبادل امام علی(ع) در تقاطع اتوبان جنوبی و شمالی تبریز
  آرمان تبریز -مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز از اجرای طرح دیواره سبز در ارتفاعات مشرف به تبادل امام علی(ع) در تقاطع اتوبان جنوبی و شمالی تبریز خبر داد.
آرمان تبریز مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز از اجرای طرح دیواره سبز در ارتفاعات مشرف به تبادل امام علی(ع) در تقاطع اتوبان جنوبی و شمالی تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مادر تبریز ؛ علی مدبر در بازدید مشترک با شهردار منطقه ۵ تبریز از محدوده مرزداران تا اتوبان پاسداران، بر اجرای طرح دیواره سبز در ارتفاعات مشرف به تبادل امام علی(ع) در تقاطع اتوبان جنوبی و شمالی تبریز تاکید کرد.

وی با بیان لزوم توسعه فضای سبز شهری در تمامی قسمت هایی که خالی از عناصر فضای سبز هستند، گفت: طرح هایی که با ترانشه ها و باکس های بتنی در قسمت های شیب دار انجام می گیرد، بهترین گزینه برای چنین مکان هایی است.

وی افزود: ایجاد چشم اندازی زیبا، افزایش جلوه های بصری در این بخش از شهر، جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد گرد و غبار در اتوبان پاسداران، از جمله اهدافی است که با اجرای چنین طرحی  محقق می شود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز در خصوص گونه های کشت شده در این قست ها نیز افزود: با توجه به سیاست کلی سازمان در خصوص بهره گیری از گونه های مقاوم در برابر کم آبی، از درختچه ها و درخت های مقاوم برای کاشت در این قسمت ها استفاده می شود.

وی همچنین از همکاری های شهرداری منطقه ۵ تبریز در خصوص اجرای سیاست های تکمیل کمربند سبز تبریز تقدیر کرد و افزود: شهرداری منطقه ۵ در اجرای این سیاست ها، همواره با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همکاری نزدیک و مثمرثمری داشته است و علاوه براین، باید از بابت تلاشهایی که در زمینه حفظ و توسعه فضاهای سبز موجود در سطح این منطقه انجام می گیرد، قدردانی کنیم.

به گفته مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، مقرر شده است تا مطالعات طرح فوق توسط مشاور انجام و سپس وارد فاز اجرایی شود.