تولید و بومی سازی ۸۰ نوع قطعه ابزار دقیق و مکانیکی توربین های فشار قوی با همکاری شرکت های دانش بنیان
تولید و بومی سازی ۸۰ نوع قطعه ابزار دقیق و مکانیکی توربین های فشار قوی با همکاری شرکت های دانش بنیان
آرمان تبریز-تبریز-مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز کشور از تولید و بومی سازی ۸۰ نوع قطعه ابزار دقیق و مکانیکی توربین های فشار قوی با همکاری شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: قطعاتی که نیاز به داخلی سازی دارد با بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در صدد تولید آنها هستیم.

به گزارش خبرنگار ما ، فیروز خدائی با بیان اینکه زمان تعامل با شرکت های دانش بنیان است، افزود: به خاطر تحریم های ظالمانه و محدودیت هایی که وجود دارد ، تصمیم گرفته ایم که نیازهای خود را داخلی سازی کنیم و بر همین اساس به کمک همه طراحان، صاحبان ایده و شرکت های دانش بنیان، نیازمندیم.
وی گفت : البته منطقه ۸ عملیات انتقال گاز کشور ، در قالب کمیته خودکفایی منطقه ۸ توانسته است ۸۰ نوع قطعه ابزار دقیق و مکانیکی توربین های فشار قوی را با استفاده از مشاوره های شرکت های دانش بنیان ، تولید و بومی سازی بکند.
خدائی افزود: وظایف منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، به عنوان یکی از مناطق ده گانه کشور، تأمین گاز ۶ استان که اتفاقا جزء استانهای سردسیر کشور هم هستند و به همین منظور ، مسئولیتی بسیار بزرگ بر دوش همه همکاران گذاشته شده است.
مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز کشور ، در ادامه با اشاره به اینکه مصارف گاز به خاطر توسعه گازرسانی ، افزایش یافته است گفت : متأسفانه به دلیل مصرف غیر اصولی که شاید بیش از ۴ برابر استاندارد جهانی باشد و علی رغم اینکه تولید گاز هم افزایش یافته است ولی همین مصرف بی رویه باعث می شود که در مقاطعی کوتاه با مشکل مواجه شویم.
وی افزود : مصرف بی رویه و خارج از استاندارد ، یک معظل و عمده اصلی افت فشار و احیانا در برخی موارد جزئی ، قطع گاز مصرفی است چون این مصارف بی رویه گاها بدون پیش بینی بوده و می توانند دردسر ساز شود.
خدائی در خاتمه با بیان اینکه در نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی ، با طراحان و شرکت های دانش بنیان برای اجرای طرحها و پروژه های این شرکت ، رایزنی شده است افزود : پتانسیل های زیادی در جوانان و به خصوص شرکت های دانش بنیان وجود دارد که اگر امکانات و منابع در اختیارشان قرار گیرد ، می توانند ما را از وابستگی به واردات قطعات و ابزار مورد نیاز ، نجات دهند.