مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است
مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است
آرمان تبریز-معاون مالی و اقتصادی شهردار تبریز گفت: مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است.

آرمان تبریز-معاون مالی و اقتصادی شهردار تبریز گفت: مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است.

به گزارش خبرنگار مادر تبریز- مظفر سلیمانی در مراسم تودیع و معارفه معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه ۲ تبریز گفت: وضعیت اقتصادی در شهرداری های کل کشور چندان رضایت بخش نیست.

وی گفت: خوشبختانه با اقدامات و فعالیت های به موقع شهرداری منطقه ۲ تبریز شاهد کاهش چالش های اقتصادی شهرداری تبریز در پایان سال ۹۷ بودیم.

سلیمانی ادامه داد: متاسفانه مشکلات و نارسایی‌های منابع مالی که گریبانگیر شهرداری ها برای اداره امور شهر شده است از ملموس‌ترین مشکلات این نهاد به شمار می‌رود.

معاون مالی و اقتصادی شهردار تبریز اضافه کرد: این مسئله را باید مد نظر قرار داد که مدیریت شهری نیازمند یک نظام پایدار درآمدی است و درآمد پایدار یک نیاز اجتناب ناپذیر و ضروری برای شهرداری است.

سلیمانی با اشاره به اینکه واحدهای مالی یکی از پرفشارترین واحدهای هر مجموعه ای محسوب می شود تاکید کرد: دقت، توجه و افزایش بهبود عملکرد از جمله اقدامات کلیدی در این واحد ها به شمار می رود که باید در تمامی لحظات مراعات شود.

وی گفت: تنها علت حضورم در پشت این تریبون قدردانی از زحمات کسانی است که در این برهه سخت با تلاش و پشتکار سعی در مرتفع ساختن مشکلات مالی این مجموعه دارند.

سلیمانی در پایان با تقدیر از فعالیت های چندین ساله محمد فرمانبر معاون سابق مالی و اقتصادی منطقه ۲ و همچنین قنبر فکری سرپرست معاونت مالی و اقتصادی این منطقه گفت: امیدوارم با فعالیت های معاون جدید مالی و اقتصادی شاهد تحولات مثبت بیشتری در این مجموعه باشیم.