جلسه توجیهی فاز سوم طرح تحول ترویجی احیای دریاچه ارومیه درمرکز جهاد کشاورزی گوگان برگزارشد
جلسه توجیهی فاز سوم طرح تحول ترویجی احیای دریاچه ارومیه درمرکز جهاد کشاورزی گوگان برگزارشد
آرمان تبریز-جلسه توجیهی وهماهنگی فاز سوم طرح تحول ترویجی احیای دریاچه ارومیه در محل سالن اجتماعات مرکز جهاد کشاورزی گوگان درتشکیل گردید .

آرمان تبریز-جلسه توجیهی وهماهنگی فاز سوم طرح تحول ترویجی احیای دریاچه ارومیه در محل سالن اجتماعات مرکز جهاد کشاورزی گوگان درتشکیل گردید .
به گزارش خبرنگارما در آذرشهر؛مدیرعامل شرکت مجری طرح تحول ترویجی احیای دریاچه ارومیه در خصوص فاز دوم اجراشده در سال قبل ،گزارشی را در قالب پاور پوینت ارائه کرد.
آقای مهندس اصغر همدست کارشناس ترویج استان شرح خدمات سایت های الگویی (سال سوم طرح) را بصورت مبسوط توضیح داد ونیز نکات قابل یادآوری در اجرای این طرح را به شرکت مجری متذکر شد.
آقای مهندس بهروز نظیری رئیس اداره پشتیبانی وتجهیز شبکه ترویج در رابطه با انتخاب نفرات اصلی وتابعی سایت که باید از بهره برداراران پیشرو ،نمونه وخوش نام روستا بوده ونیز اعتمادسازی دربین بهره برداران ، متعهد بودن کشاورزان تابعی و پیرامونی سایت جهت شرکت در کلاسها،مواردی را متذکر شد. وتاکید برهدف اصلی طرح که در رابطه با مدیریت صحیح آب آبیاری واجرای صحیح تکنیک ها توسط بهره برداران تابعی وپیرامونی بوده ،تاکید کرد.
در ادامه آقای مهندس اتابک محمدی ارسی رئیس اداره هماهنگی ترویج وامور تشکلها از کارشناسان موضوعی شهرستان که در جلسه نیز حاضر بودند ،برای ارائه همکاری ونظارت بر اجرای صحیح این طرح برای فاز سوم مثل فاز اول ودوم تشکر کرده و نیز در خصوص مدیریت بر نحوه پرداخت هزینه ها به مدیر عامل شرکت مجری طرح توضیحاتی دادند.
در پایان به سئوالات مطرح شده توسط مدیر عامل واعضای شرکت مجری پاسخ داده شد.