کسب رتبه اول وصول مطالبات توسط امور برق ائل گلی
کسب رتبه اول وصول مطالبات توسط امور برق ائل گلی
آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: امور برق ائل گلی رتبه اول وصول مطالبات را در بین امور های تابعه شرکت توزیع نیروی برق تبریز کسب کرده است.

آرمان تبریز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: امور برق ائل گلی رتبه اول وصول مطالبات را در بین امور های تابعه شرکت توزیع نیروی برق تبریز کسب کرده است.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز،  عادل کاظمی در بازدید از پست های زمینی امور برق ائل گلی، بیان کرد: می بایست اقدامات حقوقی لازم در رابطه با رفع حریم مسیر فیدر ۹ والی صورت گیرد.

وی در خصوص بازدید منظم پست ها و شبکه های توزیع زمینی و هوایی، تصریح کرد: مقرر گردیده  پس از بازدید و سرویس منظم پست ها و شبکه های توزیع زمینی و هوایی نتایج اقدامات جهت هماهنگی ها و اقدامات بعدی به دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توانیر ارائه شود.

همچنین وی افزود : به منظور تعدیل فیدرهای پربار امور برق ائل گلی و افزایش قدرت مانور شبکه، راه اندازی فیدرهای جدید۲۰ کیلوولت در پست فوق توزیع سعیدآباد پیگیری‌ خواهد شد.

وی در خصوص معایب پست های ساختمانی و سایر تاسیسات اظهار داشت: ظرف مدت یک ماه امور ائل گلی و اداره باسمنج با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت، ملزم  به رفع عیوب باقی مانده پست های ساختمانی و سایر تاسیسات می باشند.

وی در خصوص برنامه ریزی و آمادگی جهت گذر از پیک سال ۹۸ تشریح کرد: در راستای گذر از پیک بار سال ۹۸ ، اقدامات لازم جهت جابه جایی ترانسفورماتورهای پر بار و کم بار صورت خواهد گرفت همچنین در صورت نیاز کابل ارتباطی ترانسفورماتور با تابلو فشار ضعیف و کلید کل با ظرفیت ترانسفورماتور متناسب سازی خواهد شد.

کاظمی در ارتباط با جابه جایی ترانسفورماتورهای پربار و کم بار مربوط به پیک تابستان ۹۸ بیان کرد: ترانسفورماتورهای با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر و بالاتر توسط امور نوسازی جابه جا می‌شود همچنین جابه جایی برخی از ترانسفورماتورهای های با ظرفیت متوسط و پایین توسط امور انجام می پذیرد.

وی در خصوص کابل های خود نگهدار و PM تصریح کرد: اقدامات لازم جهت برگزاری مناقصه قرار دادهایPM(تعمیرات پیشگیرانه) و جایگزینی کابل‌های خودنگهدار با شبکه مسی ( به طول ۱۰۰ کیلومتر در کل شرکت) در حال انجام است.

وی در خصوص استفاده از فناوی های نو و بهره گیری در سطح شرکت اظهار داشت: در راستای پایش شبکه، دستور خرید پهباد مجهز به تجهیزات پایش شبکه نظیر التراسونیک، کروناکم و کروناویژن انجام شده است و مراحل تامین تجهیز را سپری می کند.