تیم  فوتسال استاد شهریار آذربایجان شرقی مقام اول استانی را کسب کرد
تیم  فوتسال استاد شهریار آذربایجان شرقی مقام اول استانی را کسب کرد
آرمان تبریز-تیم استاد شهریار آذربایجان شرقی مقام اول استانی  مسابقات فوتسال با مربیگری '''رویا ظفری و سرپرستی 'ناهید کیقبادی از آن خود کرد .

آرمان تبریز-تیم استاد شهریار آذربایجان شرقی مقام اول استانی مسابقات فوتسال را با مربیگری ”’رویا ظفری و سرپرستی ناهید کیقبادی از آن خود کرد .

گفتنی است؛

اسامی بازیکنان و کادر فنی این تیم به شرح ذیل می باشد .

رویا ظفری سر مربی

ناهید کیقبادی سرپرست

مهدیه پرنعمت کاپیتان

مبینا اعتماد بازیکن

طاهره یاقوتی بازیکن

محدثه تیمورزاده بازیکن

زهرا شکری بازیکن

نگین شکرزاده  بازیکن

اسرا رزبان  بازیکن

محدثه عزیزپور  بازیکن

زهرا خشکبار  بازیکن

لیلا آذری  بازیکن