آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان ابوذر آخماقیه با ۱۰۰۰ تن آسفالت
آغاز عملیات آسفالت ریزی خیابان ابوذر آخماقیه با ۱۰۰۰ تن آسفالت
آرمان تبریز- شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: با هدف تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه حل مشکلات چندین ساله عبور و مرور شهروندان منطقه و کاهش بار ترافیکی، عملیات آسفالت ریزی خیابان ابوذر آخماقیه با ۱۰۰۰ تن آسفالت در حال اجراست.

آرمان تبریز- شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: با هدف تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه حل مشکلات چندین ساله عبور و مرور شهروندان منطقه و کاهش بار ترافیکی، عملیات آسفالت ریزی خیابان ابوذر آخماقیه با ۱۰۰۰ تن آسفالت در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز، علی فرخی گفت: با هدف اصلاح معابر و شبکه های ارتباطی، تسهیل در امر عبور مرور وسایل نقلیه و رفع مشکل چندین ساله اهالی محل عملیات زیرسازی وجدول گذاری انتهای خیابان ابوذر آخماقیه توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه به اتمام رسیده و در حال حاضر عملیات آسفالت ریزی آن در حال اجراست.

وی افزود: طول این مسیر ۵۰۰ متر و عرض آن ۱۰ متر است که عملیات جدول گذاری واحداث آبرودر این مسیر به پایان رسیده و آسفالت ریزی آن با استفاده از ۱۰۰۰ تن با مشارکت سازمان عمران شهرداری تبریز صورت می گیرد.

فرخی اظهار داشت: انتهای این مسیر منتهی به مسیر امام زاده سید محمد کججانی است که با اجرای این پروژه زائران این مکان مقدس به سهولت می توانند به مسیرهای اصلی دسترسی پیدا کنند.

شهردارمنطقه ۷ افزود: همچنین این مسیر به ۳۰ متری مردانی آذر شهرک اندیشه نیز متصل می شود که به نوبه خود در کاهش بار ترافیکی این محل نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: شهرداری منطقه ۷ تبریز تلاش دارد با انجام ماموریت های محوله و ارائه خدمات درخور شان شهروندان گام های کوچکی در جهت توسعه شهری زیبا و آباد بر دارد.