اگر دوز اول و دوم واکسن کرونا یکی نبود چه کنیم؟
اگر دوز اول و دوم واکسن کرونا یکی نبود چه کنیم؟
آرمان تبریز-یک متخصص عفونی بیان کرد: اگر دوز اول و دوم واکسن‌ها متفاوت باشد یا اینکه دوز اول و دوم یکی باشند اما دوز سوم که به عنوان یادآور استفاده می‌شود، از واکسن متفاوتی زده شود، مخاطره‌ای ندارد.

آرمان تبریز-یک متخصص عفونی بیان کرد: اگر دوز اول و دوم واکسن‌ها متفاوت باشد یا اینکه دوز اول و دوم یکی باشند اما دوز سوم که به عنوان یادآور استفاده می‌شود، از واکسن متفاوتی زده شود، مخاطره‌ای ندارد.

مسعود یونسیان در گفتگو با خبر فوری افزود: از واکسن‌هایی که تاکنون بر روی آنان مطالعه شده نتیجه‌ معکوسی دریافت و از نظر مخاطرات احتمالی خطری گزارش نشده است و عارضه ای جز عوارض معمول و نادر که از هر واکسن انتظار میرود وجود ندارد.

  • منبع خبر : خبر فوری