برگزاری نشست هم اندیشی نحوه همکاری و توسعه فعالیت های حمایتی از شرکت های دانش بنیان و فناور استان در ارس
برگزاری نشست هم اندیشی نحوه همکاری و توسعه فعالیت های حمایتی از شرکت های دانش بنیان و فناور استان در ارس
آرمان تبریز-نشست هم اندیشی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی با معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری و اعضای هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری سازمان منطقه آزاد ارس در راستای نحوه همکاری و توسعه فعالیت های حمایتی از شرکت های دانش بنیان و فناور استان برگزار شد.

برگزاری نشست هم اندیشی نحوه همکاری و توسعه فعالیت های حمایتی از شرکت های دانش بنیان و فناور استان در ارس

آرمان تبریز-نشست هم اندیشی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی با معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری و اعضای هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوری سازمان منطقه آزاد ارس در راستای نحوه همکاری و توسعه فعالیت های حمایتی از شرکت های دانش بنیان و فناور استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛نادر ارسلانی ضمن بازدید از صندوق پژوهش و فناوری ارس با یوسف داداش زاده معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این صندوق دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ضمن تشریح فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری ارس و سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان، در خصوص بسترهای همکاری مشترک فیمابین بحث و گفتگو گردید.

در همین راستا مقرر گردید به منظور بهره مندی شرکت های دانش بنیان و فناور زیرمجموعه سازمان بسیج علمی استان از تسهیلات و خدمات صندوق پژوهش و فناوری ارس و همچنین زمینه سازی حضور شرکت های دانش بنیان در منطقه آزاد ارس تفاهم نامه همکاری تدوین و مبادله شود.

همچنین مقرر شد بزودی جلسات آشنایی با خدمات صندوق پژوهش و فناوری ارس بصورت وبینار با حضور شرکت های دانش بنیان سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری آذربایجان شرقی برگزار شود.