تولید ٣۵ تن کود کمپوست درکارخانه بازیافت شهرداری تبریز
تولید ٣۵ تن کود کمپوست درکارخانه بازیافت شهرداری تبریز
آرمان تبریز-روزانه بالغ بر ٣۵ تن کود کمپوست توسط بخش خصوصی در کارخانه بازیافت و کمپوست شهرداری تبریز تولید می‌شود.

آرمان تبریز-روزانه بالغ بر ٣۵ تن کود کمپوست توسط بخش خصوصی در کارخانه بازیافت و کمپوست شهرداری تبریز تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگارما در تبریز، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در بازدید از این پروژه ضمن اشاره به ضرورت رفع موانع و مشکلات پیش روی کارخانه کود کمپوست و بازیافت شهرداری تبریز تصریح کرد : پروژه مشارکتی کارخانه کود کمپوست یکی از مهمترین دستاوردهای شهرداری تبریز طی سال‌های اخیر است که رفع موانع و مشکلات پیش رو و همکاری در جهت توسعه آن از جمله ضروریات در حوزه مدیریت پسماند می‌باشد.
علیرضا اصغری خاطر نشان کرد : روزانه بخشی از پسماند شهری تبریز جهت بازیافت و تولید کود کمپوست به سرمایه گذاری بخش خصوصی این پروژه تحویل می‌شود و در نتیجه ی آن روزانه بالغ بر ٣۵ تن کمپوست با کیفیت استاندارد تولید می‌گردد.
وی تاکید کرد : چنانچه حمایتهای لازم و قانونی در چارچوب قرارداد فی ما بین شهرداری تبریز و سرمایه گذار این پروژه انجام پذیرد؛ با راه اندازی خط دوم بازیافت و تولید کود کمپوست ضمن افزایش میزان تولید کود کمپوست هزینه های عملیاتی و اجرایی سازمان در موضوع حمل و امحاء پسماندهای شهری بطور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.