طالبان برای حقوق بشر بین المللی احترام قائل نیست
طالبان برای حقوق بشر بین المللی احترام قائل نیست
آرمان تبریز:فریدالله ادیب آیین نقاش پیشکسوت افغانستان، طالبان را به جنایات جنگی متهم کرد.

آرمان تبریز:فریدالله ادیب آیین نقاش پیشکسوت افغانستان، طالبان را به جنایات جنگی متهم کرد.

به گزارش خبرنگار ما ؛فریدالله ادیب آیین که هم اکنون نقاش معاصر افغانستان است، روز جمعه طالبان را به جنایات جنگی و عدم توجه به حقوق بشر متهم میکند.

فریدالله ادیب آیین در نوشته ای بیان کرد: طالبان مرتکب جنایات جنگی می شوند و برای حقوق بشر بین المللی احترام قائل نیستند.

وی در ادامه نوشت: ما از رهبران سازمان ملل و جهان می خواهیم که به این رفتار جنایتکارانه و تروریستی طالبان توجه کنند.

فریدالله ادیب آیین که هم اکنون در خارج از افغانستان  به سر می برد، گفت: طالبان دسترسی بشر دوستانه و ارسال دارو به این منطقه را مسدود کرده و خدمات تلفن و برق را قطع کرده اند.

فریدالله ادیب آیین افزود: این در حالی است که درگیری و جنگ شدید در استان پنجشیر بین افراد گروه طالبان و نیروهای جبهه  مقاومت به رهبری احمد مسعود ادامه دارد و هر دو طرف مدعی پیشروی شده‌اند.

وی تصرح کرد : جبهه مقاومت افغانستان به رهبری احمدمسعود اعلام کرده است که شب گذشته در منطقه خاواک در شمال استان پنجشیر و هم مرز با استان بغلان چندین سنگر طالبان را تصرف کرده و تلفات سنگین به آنها وارد کرده اند.

این جبهه همچنین اعلام کرده است که شب گذشته شهر چاریکار مرکز استان پروان در شمال کابل را نیز از گروه طالبان باز پس گرفته و صدها تن از افراد این گروه در این جنگ کشته و یا زخمی شده اند.

منابع وابسته به جبهه مقاومت گفته اند که به بزرگان محلی اجازه داده اند که اجساد گروه طالبان را از کوه ها پایین آورده و به این گروه تحویل دهند.