استفاده از ۳۵۰ تن آسفالت برای لکه گیری معابر حوزه شهرداری منطقه دو تبریز
استفاده از ۳۵۰ تن آسفالت برای لکه گیری معابر حوزه شهرداری منطقه دو تبریز
آرمان تبریز-شهرداری منطقه دو تبریز برای لکه گیری معابر حوزه این منطقه، از ۳۵۰ تن آسفالت استفاده کرده است.

آرمان تبریز-شهرداری منطقه دو تبریز برای لکه گیری معابر حوزه این منطقه، از ۳۵۰ تن آسفالت استفاده کرده است.

به گزارش خبرنگارما در تبریز، ارسلان رحیمی معاون خدمات شهری منطقه با اعلام این خبر گفت: برای روان سازی عبور و مرور شهری و لکه گیری شریان های اصلی و فرعی سطح حوزه منطقه، نواحی سه گانه این معاونت در طول مردادماه از ۳۵۰ تن آسفالت، استفاده کرده اند.

رحیمی افزود: در همین راستا نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری منطقه دو، لکه گیری معابر تحت پوشش سطح حوزه از جمله مسیر دسترسی مجتمع نیروی هوایی شهرک میرداماد، فلکه گلشهر و مسیر اصلی شهرک پرواز، چند مسیر فرعی ولیعصرجنوبی و… را به انجام رساندند.