اجرای طرح پاکسازی حاشیه اتوبان پیامبر اعظم(ص)
اجرای طرح پاکسازی حاشیه اتوبان پیامبر اعظم(ص)
آرمان تبریز-حاشیه اتوبان پیامبر اعظم(ص)، حدفاصل محدوده شهرک خاوران پاکسازی شد.

آرمان تبریز-حاشیه اتوبان پیامبر اعظم(ص)، حدفاصل محدوده شهرک خاوران پاکسازی شد.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ بهرام نسیانی شهردار منطقه ۹ تبریز با اعلام این خبر گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرک خاوران، تخلیه پسماندهای عمرانی و نخاله های ساختمانی از سوی افراد متخلف علاوه بر آلودگی و تخریب محیط زیست، موجب بد منظری محیط شهری و بعنوان یکی از معضلات در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ است.

وی افزود: پاکسازی زمین های بایر حاشیه اتوبان پیامبر اعظم(ص)، با توجه به مجاورت این اتوبان با شهرک خاوران، یکی از دستورکارهای معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه بود که بر این اساس، بصورت دوره ای نسبت به جمع آوری زباله ها و پاکسازی شانه راهها اقدام شد.

شهردار منطقه۹ خاطر نشان کرد: با بسیج تجهیزات و نیروهای خدماتی منطقه، پاکسازی زباله و نخاله های حاشیه اتوبان پیامبر اعظم(ص) و همچنین شستشوی گاردریل و جداول ورودی و خروجی های شهرک خاوران عملیاتی شده است.

نسیانی اظهار کرد: یکی از برنامه های اساسی مدیریت شهرداری منطقه۹ بمنظور افزایش زیبایی های بصری و همچنین مقابله با تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه اتوبان، اجرای کمربند سبز و کاشت درختان بومی است که در این راستا، اقدامات قابل توجهی در دوره اخیر صورت پذیرفته که نتیجه آن بهبود سیمای بصری بخشی از حاشیه اتوبان پیامبر اعظم(ص) است.