اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه جدید الحداث واقع در دروازه تهران
اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه جدید الحداث واقع در دروازه تهران
آرمان تبریز-اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه یک عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه جدیدالحداث واقع در دروازه تهران کوچه مختاری را با توزیع ۶۰ تن  آسفالت انجام دادند.

آرمان تبریز-اکیپ‌های معاونت فنی و عمرانی منطقه یک عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه جدیدالحداث واقع در دروازه تهران کوچه مختاری را با توزیع ۶۰ تن  آسفالت انجام دادند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،با توجه به اجرای طرح تفصیلی واقع در مسیر دروازه تهران کوچه مختاری پشت گاراژ ها توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ اقدامات ساماندهی شامل زیرسازی و آسفالت ریزی سریعاً در دستور کار این معاونت قرار گرفته و عملیاتی شد.
این گزارش می‌افزاید: اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ با توزیع ۶۰ تن آسفالت اساسی پس از عملیات زیر سازی در این مسیر اقدامات لازم در جهت ایجاد شرایط مناسب تردد خودروها و عابرین را انجام و به اتمام رساندید.