جمع آوری روزانه پسماندهای سطح شهر بدون وقفه
جمع آوری روزانه پسماندهای سطح شهر بدون وقفه
آرمان تبریز-با تلاش پاکبانان خدوم و زحمتکش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در ایام تعطیلات کرونایی پسماندهای سطح شهر بدون وقفه جمع آوری شدند.

آرمان تبریز-با تلاش پاکبانان خدوم و زحمتکش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در ایام تعطیلات کرونایی پسماندهای سطح شهر بدون وقفه جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت : در تبریز روزانه حدودا یک هزار تن پسماند شهری تولید می‌شود که این پسماندها در ایام تعطیلات کرونایی بدون هیچ گونه وقفه‌ای از سطح شهر جمع آوری شدند.

علیرضا اصغری افزود : تنظیف و نظافت سطح شهر نیز در این ایام طبق برنامه پیش رفت و هیچ درنگی در کار پاکبانان خدوم و زحمتکش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز نبود.

اصغری در آخر خاطر نشان کرد : پاکبانان مایه پاکیزگی و سلامت سطح شهر تبریز هستند و در ایام کرونایی نیز همانند کادر درمان در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا قرار دارند و هر لحظه برای پاکیزگی و سلامت سطح شهر تلاش می‌کنند.

وی در آخر خاطر نشان کرد : شهروندان فهیم تبریز نیز با تفکیک از مبدأ پسماند و کاهش تولید پسماند یاری‌گر این عزیزان فداکار باشند.