غفوری رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز شد
غفوری رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز شد
آرمان تبریز-اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز در نشست این کمیسیون اعضای هیئت رییسه را به مدت یک سال انتخاب کردند.

آرمان تبریز-اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز در نشست این کمیسیون اعضای هیئت رییسه را به مدت یک سال انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛حکیمه غفوری به عنوان رییس، سید کاظم زعفرانچیلر به عنوان نایب رییس و روح الله دهقان نژاد به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.
روح الله رشیدی و پرویز هادی به عنوان اعضا کمیسیون در جلسات حضور خواهند داشت.