آغاز طرح پاکسازی کوچه به کوچه در محلات کم برخوردار
آغاز طرح پاکسازی کوچه به کوچه در محلات کم برخوردار
آرمان تبریز-به همت نیروهای خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز در مناطق دهگانه، طرح پاکسازی محلات شهر در حال اجراست.

آرمان تبریز-به همت نیروهای خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز در مناطق دهگانه، طرح پاکسازی محلات شهر در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار ما و بر اساس برنامه ریزی ستاد معاونت خدمات شهری، نیروهای خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری تبریز طرح خدمت رسانی کوچه به کوچه  را در تمامی مناطق دهگانه شهرداری تبریز در دستورکار دارند.

در این طرح عملیات لکه گیری آسفالت معابر، حذف موانع فیزیکی و جمع آوری مصالح و نخاله های ساختمانی، پاکسازی و شست شوی مبلمان شهری در کوچه ها و معابر شهر اجرا می شود.

امحاء دیوار نوشته و سفیدکاری دیوارها، ترمیم جداول و پل ها و همسطح سازی دریچه ها و لایروبی جوب ها و کانال های سطح حوزه ها از دیگر برنامه های نیروهای خدمات شهری بر اساس این طرح به شمار می رود.

همچنین ساماندهی ، پاکسازی و شستشوی باکس های زباله، شستشو و رنگ آمیزی جداول نرده ها و تابلوهای ترافیکی، رسیدگی به وضعیت سرویس های بهداشتی نیز بر اساس برنامه ریزی و اعلام ستاد معاونت خدمات شهری در دستور کار نیروهای خدمات شهری قرار دارد.