تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تبریز
تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تبریز
آرمان تبریز-در نخستین جلسه علنی شورای شهر تبریز، اعصای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تبریز مشخص شدند.

آرمان تبریز-در نخستین جلسه علنی شورای شهر تبریز، اعصای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تبریز مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در نخستین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، اعصای کمیسیون‌های تخصصی شورا به شرح زیر انتخاب شدند:

علی نوای باغبان، فریدون بابایی‌اقدم، یاسین بجانی، روح‌الله رشیدی و خانم حکیمه غفوری به عنوان اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی انتخاب شدند.

حجت الاسلام والمسلمین حاج کاظم زعفران‌چیلر، روح‌الله رشیدی، فریدون بابایی‌اقدم، یاسین بجانی و علی نوای باغبان به عنوان اعصای کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک انتخاب شدند.

محمد حسن اسوتچی، غلامرضا احمدی، روح‌الله دهقان‌نژاد و خانم حکیمه غفوری و حجت‌الاسلام رسول برگی به عنوان اعضای کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر انتخاب شدند.

حجت الاسلام والمسلمین کاظم زعفران‌چی‌لر، احد صادقی و علی نوای باغبان به عنوان اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم زعفران‌چیلر، پرویز هادی، حجت الاسلام رسول برگی، روح‌الله دهقان‌نژاد و خانم حکیمه غفوری به عنوان اعضای کمیسیون فرهنگی شورا انتخاب شدند.

احد صادقی، یاسین بجانی، پرویز هادی، غلامرضا احمدی و شهرام دبیری به عنوان اعضای کمیسیون خدمات و محیط زیست انتخاب شدند.