خوشنام ترین مدیر شهرداری سرپرست شهرداری تبریز شد
خوشنام ترین مدیر شهرداری سرپرست شهرداری تبریز شد
آرمان تبریز-شورای ششم شهر تبریز در نخستین جلسه خود، سرپرست شهرداری را تعیین کرد.

آرمان تبریز-شورای ششم شهر تبریز در نخستین جلسه خود، سرپرست شهرداری را تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار ما درتبریز؛ در ادامه نخستین جلسه ششمین دوره شورای اسلامی کلان شهر تبریز پس از دو مرحله رای گیری، مظفر سلیمانی با رای اکثریت مطلق اعضای شورا، به عنوان سرپرست شهرداری تبریز انتخاب شد.
دکتر مظفرسلیمانی سالهای متمادی معاون مالی و اقتصادی شهرداری تبریز بوده و هم اکنون نیز این سمت را دارا است.
گفته می شود سلیمانی برادر شهید و از مدیران ارشد شهرداری هست که تاکنون سعی کرده است وارد مسائل حاشیه ای و فرسایشی نگردد و در بین پرسنل شهرداری به خوشنامی و پاکدستی مطرح هست و کمتر کسی در شهرداری می داند که وی از خانواده محترم شهداست .

وی همچنین پله های ترقی را بدون وابستگی به افراد وجریان های سیاسی و تنها با توانمندی خود طی کرده است  .