انتشار کتاب نقطه سرخط در آستانه روز خبرنگار
انتشار کتاب نقطه سرخط در آستانه روز خبرنگار
آرمان تبریز-کتاب نقطه سر خط به قلم طاهر خیری، روزنامه نگار تبریزی به رشته تحریر در آمده است و حاوی گزیده ای از یادداشت ها، مصاحبه ها و گزارش های منتشر شده وی در مطبوعات و خبرگزاری های سراسری و استانی می باشد.

 

آرمان تبریز-کتاب نقطه سر خط به قلم طاهر خیری، روزنامه نگار تبریزی به رشته تحریر در آمده است و حاوی گزیده ای از یادداشت ها، مصاحبه ها و گزارش های منتشر شده وی در مطبوعات و خبرگزاری های سراسری و استانی می باشد.

وی دانش آموخته کارشناسی ارشد روزنامه نگاری است و بیش از یک دهه سابقه فعالیت مطبوعاتی دارد و با بسیاری از مطبوعات محلی، پایگاه های خبری و خبرگزاری های سراسری همکاری کرده است.

این روزنامه نگار مدیر مسئول ماهنامه گلبرگ آذربایجان است و در کارنامه مطبوعاتی خود سه مقام سومی و یک مقام دومی از جشنواره های مختلف کشوری و استانی کسب کرده است.