همگی با جدیت دو لایحه عدالت خواهانه را دنبال کنیم
همگی با جدیت دو لایحه عدالت خواهانه را دنبال کنیم
آرمان تبریز-محسن رضایی دبیر محترم مجمع مصلحت نظام با سلام و احترام ضمن تقدیر از موضع شایسته شما ،در غیر ضروری بودن طرح صیانت از فضای مجازی، از دیدگاه شایسته شما در تقبیح این اقدام مجلس به اصطلاح انقلابی ،به جد حمایت می نماییم.

آرمان تبریز-محسن رضایی دبیر محترم مجمع مصلحت نظام

با سلام و احترام

ضمن تقدیر از موضع شایسته شما ،در غیر ضروری بودن طرح صیانت از فضای مجازی، از دیدگاه شایسته شما در تقبیح این اقدام مجلس به اصطلاح انقلابی ،به جد حمایت می نماییم.

چنانکه اشاره فرمودید
در این شرایط که کشور با بحرانهای مختلف ،خشکسالی ،گرانی و اقتصادی و توسعه رانت خواری و نجومی خواری و ….روبرو است.

پرداختن به چیزی پایین از پوچ، بی اعتنایی به مطالبات مردم و مشکلات جامعه است

جناب دکتر
قبل از اینکه چنین حرکت بیماری مشکلات دیگری بر دولت جدید تحمیل کند ،پیشنهاد می شود
از طریق مجمع مصلحت نظام برداشت جناحی از اصل ۸۵ قانون اساسی را متوقف واز این انحراف و بدعت جلوگیری کنید

پرواضح است که این اقدام سبک
نمایش وزن مجلس یازدهم در تاریخ مجالس ایران خواهد بود

🔹سوال از مجلس یازدهم

آیا اقدام ضربتی اعمال اصل ۸۵ مجلس برای فضای مجازی جهت انحراف افکار عمومی از مخالفت مجلس با لوایح دوگانه رتبه بندی و همسان سازی بازنشستگان نیست ؟

تردید نکنیم.

و همگی با جدیت امور این دو لایحه عدالت خواهانه را دنبال کنیم.

تبریز/۶مرداد ۱۴۰۰
جلیل شمس