برنامه عملیاتی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در حراست اطلاعات، مطلوب است
برنامه عملیاتی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در حراست اطلاعات، مطلوب است
آرمان تبریز-رئیس حراست شرکت ملّی گاز ایران، ضمن ملاقات با مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و بررسی عملکرد اجرایی، برنامه عملیاتی این شرکت در حراست اطلاعات را مطلوب ارزیابی نمود.

آرمان تبریز-رئیس حراست شرکت ملّی گاز ایران، ضمن ملاقات با مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و بررسی عملکرد اجرایی، برنامه عملیاتی این شرکت در حراست اطلاعات را مطلوب ارزیابی نمود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ طی نشستی که با حضور حسین علیزاده، رئیس حراست شرکت ملّی گاز ایران و مدیرعامل و حوزه حراستی این شرکت برگزار گردید، مسائل و مشکلات امنیتی و اطلاعاتی شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نسبت به اتخاذ راهکارهای اجرایی در این خصوص اقدام شد.
بر اساس این گزارش: رئیس حراست شرکت ملّی گاز ایران ضمن ابراز رضایت از عملکرد، برنامه ها و شیوه های بکار گرفته شده در شرکت گاز استان، با طرح مسائل و نکته نظرات حراستی، در راستای ارتقای سیستم ها و مکانیزم های مورد استفاده در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
این گزارش می افزاید: رئیس حراست شرکت ملّی گاز ایران در خاتمه حضور خود در استان، ضمن  بازدید از مرکز امداد مکانیزه بهره برداری مرکز استان، گزارش مبسوطی از تاریخچه، هدف و کاربرد سامانه امداد مکانیزه که بصورت شبانه روزی از طریق شماره تماس ۱۹۴ ارائه خدمت می نماید، دریافت نمود.