برگزاری نخستین جلسه کمیته اقتصاد فرهنگ برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور/ پنج مسئله فرهنگی اولویت دار آذربایجان شرقی!!
برگزاری نخستین جلسه کمیته اقتصاد فرهنگ برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور/ پنج مسئله فرهنگی اولویت دار آذربایجان شرقی!!
آرمان تبریز-نخستین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی و اعضای این کمیته ظهر امروز برگزار شد.

آرمان تبریز-نخستین نشست کمیته اقتصاد فرهنگ تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی و اعضای این کمیته ظهر امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگارما در تبریز؛در این جلسه داود بهبودی با اشاره به دغدغه های موجود در ابعاد مختلف حوزه فرهنگ اظهار کرد: تدوین سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور از ۱۰ سال پیش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح بوده و امسال مقرر گردیده برش‌های ملی و استانی این سند در حد اقدامات یک ساله تهیه شود.
وی با اشاره به پنج مسئله فرهنگی اولویت دار استان آذربایجان شرقی که پیش از این در شورای فرهنگ عمومی استان تصویب گردیده یادآور شد: فاز اول تهیه سند به اقداماتی که در طی سال جاری می تواند این مسائل را پوشش دهد، اختصاص دارد و با تداوم برنامه در آینده مسائل و موضوعات دیگری نیز مطرح خواهد شد.
بهبودی در عین حال خاطرنشان ساخت: پنج کمیته تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی لزوما با پنج مسئله اولویت دار مطرح شده تناظر یک به یک ندارند و ممکن است در بعضی کمیته ها چند مسئله، موضوعیت داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اذعان داشت: به عنوان مثال در کمیته اقتصاد فرهنگ که مسوولیت آن بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، مسئله «ضعف در حمایت، تولید و توزیع محصولات فرهنگی متناسب با مصارف و نیازهای فرهنگی» تناسب بیشتری با این کمیته دارد.
وی تصریح کرد: از بین ۳۰۷ اقدام ملی که در سند شناسایی شده اقداماتی که محوریت اقتصادی داشتند احصاء کرده ایم؛ البته این کمیته می‌تواند موضوعات اعلامی و ارجاعی سایر کمیته ها را نیز پوشش دهد.
در این جلسه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بر لزوم نگاه تخصصی تر به موضوع اقتصاد فرهنگ و کارکرد اقتصاد در فرهنگ تاکید کرد و افزود: باید با پیشنهاد پروژه های شاخصی که بتواند کارکرد اقتصاد در فرهنگ را تعریف کند، ظرفیت های فرهنگی اثرات خود را در رونق اقتصادی، اشتغالزای و درآمدزایی نشان دهند.
احمد حمزه زاده، راه اندازی بازار صنایع دستی را مصداق بارز اقدامات فرهنگی با کارکرد اقتصادی دانست و بر ضرورت تقویت این بازار و وصل آن به بازارهای جهانی و حضور در فضاهای مجازی برای معرفی ظرفیت های فرهنگی استان تاکید کرد.
پرویز محمدزاده معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان نیز با اشاره به شناسایی و تصویب اقدامات ۳۰۷ گانه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، پنج مسئله فرهنگی اولویت دار استان را «تشدید فقر فکری و جابجایی ارزش ها و ضد ارزش‌ها در حوزه اخلاق و فرهنگ عمومی»، «تضعیف بنیان خانواده و ضعف مهارتی در حوزه سبک زندگی ایرانی- اسلامی»، «ضعف محتوایی و مدیریتی در حوزه فضای مجازی»، «ضعف در حمایت، تولید و توزیع محصولات فرهنگی متناسب با مصارف و نیازهای فرهنگی» و «کم توجهی به ظرفیت ها و فرصت ها در حوزه هویت فرهنگی، محلی و بومی» عنوان کرد.
در این جلسه مواردی مثل لزوم توجه به تاثیر و تاثر متقابل اقتصاد بر فرهنگ و فرهنگ بر اقتصاد، تشکیل جلسات کارشناسی و پیشنهاد اقدامات و پروژه های قابل اجرا در سال جاری توسط دستگاه های مرتبط فرهنگی، کمبود فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی متناسب با نیازهای جامعه و عدم پذیرش تولیدات فرهنگی از طرف مصرف کننده، مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.