مسابقه عکاسی ” شهری پویا با شهروندانی ماهر ” ویژه گرامیداشت هفته مهارت
مسابقه عکاسی ” شهری پویا با شهروندانی ماهر ” ویژه گرامیداشت هفته مهارت

آرمان تبریز-روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان‌ شرقی به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت مسابقه عکاسی” شهری پویا با شهروندانی ماهر ” با محوریت مهارت و جوانان، مهارت و تولید برگزار می نماید. علاقمندان می توانند جهت شرکت در مسابقه و ارسال آسار پوستر مسابقه را مطالعه نمایند:

آرمان تبریز-روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان‌ شرقی به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت مسابقه عکاسی” شهری پویا با شهروندانی ماهر ” با محوریت مهارت و جوانان، مهارت و تولید برگزار می نماید.
علاقمندان می توانند جهت شرکت در مسابقه و ارسال آسار پوستر مسابقه را مطالعه نمایند: