تشکیل کمیته آموزش در صنایع یکی از بهترین شیوه های مهارت افزایی در مراکز هر استان است
تشکیل کمیته آموزش در صنایع یکی از بهترین شیوه های مهارت افزایی در مراکز هر استان است
آرمان تبریز-اولین نشست تخصصی کمیته آموزش در صنایع با حضور مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و سازمان صمت آذر بایجان شرقی در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد.

آرمان تبریز-اولین نشست تخصصی کمیته آموزش در صنایع با حضور مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و سازمان صمت آذر بایجان شرقی در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ اولین نشست تخصصی کمیته آموزش در صنایع با حضور مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی،آموزش فنی و حرفه ای و سازمان صمت آذربایجان شرقی در محل سالن جلسات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد.
رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در این نشست تخصصی ضمن خوش آمدگویی، گزارشی از برنامه ها و رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای را تبیین و تشریح نمود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش در صنایع افزود: آموزش های شغلی معمولا در صنایع و اتحادیه ها تخصصی است و برای پوشش دادن آنها نیازمند مربیان باسابقه و تجهیزات خوب است.
اختیار وکالتی تصریح نمود: تشکیل کمیته های صنایع در هر استان یکی از بهترین شیوه ها در مهارت افزایی است.
وی توسعه آموزشها و ترغیب صنایع به آموزشهای فنی و مهارتی را از جمله کارکردهای این کمیته برشمرد و خاطر نشان ساخت: تفویض اختیارات کمیته ملی آموزش در صنایع به استانها از ابتدای سال ۱۴۰۰ با ترکیب مدیران کل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش فنی و حرفه ای، نماینده کارفرمایی از تشکّل کارفرمایی و اعضای داخلی آموزش فنی و حرفه ای استان واگذار شده است.
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز دراین نشست با بیان ضرورت و نقش آموزش در ارتقاء سطح علمی و مهارتی نیروی کار گفت: در اجرای ماده ۱۱۰ قانون کار و به منظور گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز واحد های تولیدی، صنعتی استان،کمیته آموزش در صنایع برای اولین بار در استان آذربایجان شرقی تشکیل گردید.
حسین فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت مهارت آموزی و توانمند سازی نیروی کار تصریح کرد: در آینده نزدیک مشکل اصلی واحدهای صنعتی کمبود نیروی انسانی نخواهد بود بلکه مشکل اساسی در مهارت نیروی انسانی خواهد بود.
فتحی در بخش دیگری با اشاره به اهداف و ضرورت ایجاد مراکزجوار کارگاه و یا بین کارگاهی افزود: برای ارتقاء سطح مهارت کارگران و صیانت و حفاظت از سرمایه های انسانی و مادی و نیز تثبیت اشتغال موجود و کاهش حوادث ناشی از کار ایجاد این مراکز یک ضرورت است.
وی با اشاره به حمایت های قانونی از کار فرمایانی که برای ایجاد نشاط و شادابی و امکانات رفاهی و آموزشی برای کارگران اقدام می نمایند خاطر نشان کرد: کارفرمایانی که برای آموزش و خرید تجهیزات و خدمات آموزشی و ورزشی برای کارگران مجموعه خود اقدام نمایند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.
شایان ذکر است در این کمیته درخواست تعداد ۶ شرکت از صنایع بزرگ استان جهت اخذ مجوز فعالیت آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شرکتهای گاز استان، موتوژن و چرخشگر مجوز فعالیت مرکز آموزش جوار کارگاهی و شرکت های فولاد مهر سهند، موتورسازان، تراکتورسازی و چرخشگر مجوز فعالیت مرکز آموزش بین کارگاهی را از نظر کمیته استانی آموزش در صنایع جلب و موافقت جهت اعطای مجوز را اخذ نمایند.