متخصص بیماری‌های‌داخلی: در محاصره کامل دلتا هستیم
متخصص بیماری‌های‌داخلی: در محاصره کامل دلتا هستیم
آرمان تبریز-دکتر مصطفی جلالی فخر نوشت:ازدحام سراسیمگیِ کرونایی، شبیه هجوم مردم پس از زلزله شده است. با وجود این که چند تخت‌ اکسترا، اضافی هم به‌صورت اضطراری تدارک دیده شدند، باز هم جا برای سوزن انداختن نداشتیم.

آرمان تبریز-دکتر مصطفی جلالی فخر نوشت:ازدحام سراسیمگیِ کرونایی، شبیه هجوم مردم پس از زلزله شده است. با وجود این که چند تخت‌ اکسترا، اضافی هم به‌صورت اضطراری تدارک دیده شدند، باز هم جا برای سوزن انداختن نداشتیم.

بدحال‌ترین بیمار را در حوالی ساعت صفر آوردند و همه را تحت تاثیر قرار داد. این بلای بزرگ، از یک‌ مهمانی کوچک به خانه‌شان وارد شد و همه را درگیر کرد.

پسر بدون هیچ بیماری زمینه‌ای و با وجود درمان در منزل، روز به روز بدتر شده و از امروز دچار دیسترس تنفسی شدید می‌شود. و کاش زودتر به بیمارستان مراجعه می‌کردند.

از آن‌ها اجازه خواستم تا درباره‌شان بنویسم و عکس‌ها را منتشر کنم، به این امید که مردم ببینند و بدانند که در محاصره‌ی کامل دلتا هستیم. و حتی یک‌ دورهمی کوچک هم می‌تواند چونان هجوم شوربختی بر خانه فرود آید.